آموزش طراحی چهره ی تمام رخ

با آموزش طراحی چهره ی تمام رخ همراه ما باشید
در این آموزش اندازه ی طول سر 6 سانتی متر در نظر گرفته شده
با توجه به فرمول های داده شده در این آموزش با تغییر اندازه ی طول سر می توانید چهره هایی با اندازه های متفاوت و حتی پرتره های بزرگ طراحی کنید